open menu

AWARDS

Tijdens de eindexamententoonstelling van Fine Arts in het weekend van 1 juli werden twee prijzen uitgereikt. De Gilbert de Bontridderprijs 2016 werd deze keer uitgereikt aan Julie Fassbender (www.gilbertdebontridderprijs.nl).


Daarnaast werd dit jaar voor de derde keer De ME-Award, een onafhankelijke prijs (d.w.z. niet aan een instituut verbonden), uitgereikt. Winnaars dit jaar zijn Kiki Nickel en Ties van Dijk.  


De prijs wil enerzijds de aandacht vestigen op talentvolle jonge kunstenaars die onafhankelijke posities innemen, anderzijds wil de prijs het belang benadrukken van jong en particulier mecenaat. In die zin is de prijs ook bedoeld als een oproep aan het publiek om zich actief tot kunst te willen verhouden.Initiatiefnemer van de prijs is Mique Eggermont. Zij is onafhankelijk kunsthistorica en stond aan de wieg van o.a. kunstenaarsinitiatief HedaH en de Open Source Urban Campus. Mique is al jaren op verschillende manieren kritisch geëngageerd met onze Fine Arts afdeling. In 2016 was ze ook initiatiefnemer van het project in Dakart/Senegal.’

Bekijk meer nieuws items.