open menu

Henriette Hustinxprijs

Maastrichtse stichting creëert grootste Nederlandse stimuleringsprijs voor kunststudenten


Met een verdrievoudiging van de Henriette Hustinxprijs heeft de Maastrichtse Stichting Edmond Hustinx, voor zover bekend, de omvangrijkste stimuleringsprijs in Nederland voor kunststudenten gecreëerd. Voorheen werd de prijs van 5.000 euro jaarlijks toegekend, afwisselend in de categorie Muziek, Theater of Beeldende kunst. Vanaf dit jaar stelt de stichting jaarlijks niet een maar drie prijzen van ieder 5.000 euro ter beschikking. Voor elke categorie één prijs. De Henriette Hustinxprijs 2016 wordt vrijdag 9 september vanaf 19.30 uur uitgereikt door Stijn Huijts, directeur van het Bonnefantenmuseum. De prijs wordt toegekend aan het strijkensemble Eurasia Quartet, regisseur en toneelleider Tim De Paepe en aan kunstenaar Ties van Dijk.


De drie winnaars: Eurasia Quartet, Tim de Paepe en Ties van Dijk


De Henriette Hustinxprijs wordt jaarlijks verleend door de Stichting Edmond Hustinx aan drie individuele of groepen van studenten van de faculteit van de Kunsten van Zuyd Hogeschool, die in hun vak excelleren en beloftevol voor de toekomst zijn.


Categorie Beeldende kunst: Ties van Dijk


In zijn werk probeert Ties kunst, de kunstwereld en het kunstenaarschap te onderzoeken. Door het observeren van en te reflecteren op het kunstenaarschap maakt Ties zijn vragen en onzekerheden over de artistieke praktijk inzichtelijk. Zodoende bevraagt hij niet alleen zichzelf als kunstenaar, maar ook de conventie waar de kunst uit bestaat. De vorm die dit aanneemt kent een grote verscheidenheid zoals teksten, publicaties, films, ontmoetingen, performances, workshops, dialogen en meer.


Vakjury


De jurering per categorie is ook dit jaar verzorgd door een gerenommeerde vakjury.


Jury categorie Beeldende kunst: Freek Lomme (Founding director Onomatopee, art design platform), Julie van der Vaart (fotograaf) en Ineke Bos (DeuxBois, Mode styling & Productie).

Bekijk meer nieuws items.