open menu

STUDY TOUR

Op initiatief van het Open Source Urban Campus (OSUC, zij onderzoeken vernieuwende en onafhankelijk kritische posities binnen het kunstonderwijs) in samenwerking met de afdeling Fine Arts van de MAFAD heeft een klein gezelschap Dakar en Ille de Mar bezocht in het kader van een onderzoeksproject. Een gezelschap bestaande uit onder andere een aantal Fine Arts alumni en studenten, kunstenaars en denkers vanuit een verwant discours onderzocht de verhouding tussen de urbane en de rurale samenleving van Senegal. Tijdens de studiereis zijn bezoeken gebracht aan de miljoenenstad Dakar en aan het relatief dunbevolkte eiland Ille de Mar.


Ook was de vraag hoe kunst werkt op het locale- en op het mondiale speelveld van belang: Dak'Art was ten tijde van het project gaande, de 12e biƫnnale voor hedendaagse beeldende kunst welke in internationaal aanzien staat. Deze thema's stonden centraal geadresseerd, maar de reis zette ook in op de individuele onderzoeken van de leden van het reisgezelschap. Het onderlinge debat en het debat met spelers uit de lokale context was een belangrijke peiler.


De afdeling Fine Arts verkent samen met het OSUC de mogelijkheden voor uitwisselingsprojecten en toekomstige studiereizen welke van belang zijn voor de afdeling en voor de toekomstige masteropleiding, POLIS.

Bekijk meer nieuws items.