open menu

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Process workshops

Propedeuse

De eerste fase van de bachelor studie bij MAFAD is het propedeuse jaar waarin iedere student de academie, het gebouw, de werkplaatsen, de stad en de verschillende opleidingen verkent. Het is een zoektocht naar en een bewustwording van jezelf, de wereld en de samenleving om je heen.

Mentaliteit, affiniteit en sensibiliteit.

Je eerste studiejaar aan MAFAD is een periode van ontdekkingen en oriëntatie. In het eerste semester doorloop je het gezamenlijke programma van Fine Arts en Design. Je maakt kennis met de verschillende werkplaatsen waardoor je zelfstandig ontdekkingen kunt doen in technieken en materialen. Via een intensief programma van verschillende workshops, inspirerende gastlezingen en uiteenlopende excursies kom je in aanraking met actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving en word je uitgedaagd om je eigen talenten te onderzoeken. Daarnaast werk je zelfstandig aan een eigen project.

Binnen MAFAD ben je onderdeel van de Learning Community waarin je jezelf ontwikkelt, kennis deelt en alle ruimte en begeleiding krijgt om je leeromgeving zelf vorm te geven. In het eerste semester oriënteer je je op de verschillende opleidingen en afstudeerrichtingen. Aan het einde van het eerste semester kies je voor de opleiding Fine Arts of Design. In het tweede semester van de propedeuse doorloop je het lesprogramma van de door jou gekozen opleiding. Binnen Design bepaal je je domeinkeuze aan het einde van het tweede semester.

Propedeuse studenten van MAFAD zijn onderzoekend, leergierig en betrokken. Ze kunnen zich steeds beter positioneren binnen het vakgebied van beeldende kunst en vormgeving, maar ook in de bredere context van de samenleving en maatschappij.


The first phase of MAFAD's Bachelor's programme is the propaedeutic year (foundation year), in which each student explores the academy, the building, the workshops, the city, and the various courses being offered. It is a journey towards self-awareness and awareness of the world and society around you – towards mentality, affinity, and sensibility.

Your first academic year at MAFAD is a period of discovery and orientation. During the first semester, you will complete the joint Fine Arts and Design programme. You will get to know the different workshops, allowing you to independently explore techniques and materials. Through an intensive programme of different workshops, inspiring guest lectures, and a range of excursions, you will be exposed to current developments in visual arts and design and be challenged to seek out your own talents. In addition, you will also work independently on your own project.

As a student at MAFAD, you are part of the Learning Community in which you can develop yourself, share knowledge, and access all of the space and guidance you need to shape your learning environment. You will help set your own study plan right from the beginning. You will orientate yourself within the different courses and graduation programmes, and at the end of the first semester, you will choose a profile within Fine Arts or Design.

During the second semester of the foundation year, you will attend courses in your chosen field of study. Design students will choose a sector in preparation for the second year (Body, Object or Material).

Foundation-year students at MAFAD are inquisitive, engaged, and eager to learn. They are better able to orient themselves and find their position in visual arts and design, as well as in the broader context of community and society.